czynności komornicze

Czynności komornicze

egzekucja świadczeń pieniężnych

Główne i najcześciej wykonywane zadania przez komornika sądowego.

doręczenie korespondencji

Czynności polegające na osobistym stawieniu się komornika pod wskazanym adresem przez wnioskodawcę, próbie doręczenia korespondencji.

wydanie ruchomości

Komornik ma możliwość zajęcia przedmiotów dłużnika i przekazania ich wierzycielowi.

egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Komornik pomoże Ci wyegzekwować nie tylko bieżące świadczenia, ale też te zaległe.

Zabezpieczenie roszczeń

Co stanowi tytuł zabepieczenia. Sposoby przeprowadzenia postępowania zabepieczającego.

protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.