protokół stanu faktycznego

protokół stanu faktycznego

Kiedy i po co sporządza się protokół stanu faktycznego?
Protokół stanu faktycznego zdecydowanie przyspiesza postępowanie sądowe i zwiększa
jego efektywność. Wniosek o jego sporządzenie należy złożyć do komornika przed
wszczęciem postępowania sądowego w danej sprawie – gdy zostanie już ono rozpoczęte,
o wydanie protokołu może ubiegać się jedynie sąd lub prokurator. Dokument ten jest
wartościowym środkiem dowodowym (oprócz opisu może zawierać również zdjęcia),
znajdującym zastosowanie m.in. w sprawach rękojmi, gwarancji czy ochrony własności.
Dzięki niemu można wskazać okoliczności sprawy bez konieczności zabezpieczania
dowodów zgodnie z art. 310 i następnymi KPC.
Koszt 400,00zł